DUYURULAR

Akıllı Ulaşım Projesi

15.11.2018

Öğrencilerin kampüs içinde ve özellikle girişten fakültelere kadar olan ulaşım sorunlarını çevreci bir yaklaşımla çözmek için akıllı raylı sistem projesi hayata geçirilecektir. Sistem tam otomasyona sahip olup, kontrolü bilgisayar aracılığı ile yapılan, sabit bir kılavuz yol üzerinde değişik aralıklar ile işletilebilen modüler araçlardan oluşacaktır. Akıllı durak çağrı sistemine sahip olması planlanan araçlar ile kampüs içerisinde yer alan tüm fakültelere kolay ve hızlı erişim sağlanacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının hedeflendiği sistem ile kampüs içerisinde çalışan mevcut motorlu taşıt sayısı düşürülerek taşıt kaynaklı gürültü ve emisyonlar azaltılabilecektir. Böylece çevreci ve yaşam kalitesini artıran modern bir ulaşım sistemi üniversitemize kazandırılacaktır.